F.E.R.T.I. forniture tecniche industriali

 

 

 

 


MARKETS - SLOVENIA - CROATIA - BOSNIA HERZEGOVINA - SERBIA and MONTENEGRO

 

 

Od osnivanja, uz Italiju, osnovna inozemna tržišta koja pokrivamo jesu:   
Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Prisutnost
naših zastupnika i kvalificiranih tehničara omogućuje nam brze i efikasne
odgovore na raznolike zahtjeve naših korisnika.